ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΔΥΟ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ

ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ