ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

"ΚΑΛΟΓΕΡΙΚΟ" ΘΑΣΟΣ

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ-ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ “ΚΑΛΟΓΕΡΙΚΟ”  ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ-ΕΠΙΒΛΕΨΗ : ΠΑΠΑΡΑΞΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ